Tổng hợp 5 mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2019 đầy đủ và chính xác nhất

Tổng hợp 5 mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2018 đầy đủ & chính xác nhất: Nội dung chính trong bài viết này chính là những form bản kiểm điểm cá nhân dành cho Đảng viên, giáo viên, cán bộ công chức và các bạn học sinh mời các bạn tham khảo. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2018 cho Đảng viên Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm dành cho các cá nhân hiện đang là cán bộ...

Tổng hợp 5 mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2018 đầy đủ & chính xác nhất: Nội dung chính trong bài viết này chính là những form bản kiểm điểm cá nhân dành cho Đảng viên, giáo viên, cán bộ công chức và các bạn học sinh mời các bạn tham khảo.

Loading...

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2018 cho Đảng viên

Dưới đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm dành cho các cá nhân hiện đang là cán bộ đảng viên chấp hành trong quân đội, công an và các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Cụ thể mời các đồng chí tham khảo mẫu trình bày như sau:

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

Họ và tên: …………………… ……………………. Ngày sinh: …/…/…..

Chức vụ Đảng: ………………………… …………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………… ………………………

Đơn vị công tác: ……………………… …………………………………….

Chi bộ: …………………………………… ……………………………………

I. Ưu điểm:

1. Về chính trị tư tưởng: …………………………… ……………………………………..

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống: …………………………… ……………………………………..

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: …………………………… ……………………………………..

4. Về tổ chức kỹ luật: …………………………… ……………………………………..

5. Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng: …………………………… ……………………………………..

6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể …………………………… ……………………………………..

7. Ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình: …………………………… ……………………………………..

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân: …………………………… ……………………………………..

III. Phương hứớng, biện pháp khắc phục: …………………………… ……………………………………..

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mẫu bản kiểm điểm cuối năm của cán bộ quản lý lãnh đạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BẢN KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ

(Trong thời gian nhiệm kỳ giữ chức vụ ………….)

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng: …………………………….. Ngày chính thức: ………………………..

Trình độ:

+ Chuyên môn: …………………………………………………………………………………..

+ Lý luận chính trị: ………………………………………………………………………………

+ Nghiệp vụ QLNN (QLGD): ………………………………………………………………..

+ Ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………………..

+ Tin học: ………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm chức vụ hiện nay: ………………………………………

Nhiệm vụ (chính quyền) được phân công phụ trách: ………………………………

Tôi tự kiểm điểm, nhận xét, đánh giá bản thân về ưu điểm, khuyết điểm, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian giữ chức vụ như sau:

I. ƯU ĐIỂM.

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao:

Là phó bí thư chi bộ, phó hiệu nhà trường, là ủy viên ban chấp hành công đoàn ngành phụ trách vùng Cộng Hòa, phó chủ tịch công đoàn, bản thân đã chủ động, sáng tạo cùng với Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm để cùng cấp uỷ chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà nghị quyết của nhà trường đề ra. Giữ vững tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục của nhà trường đạt kế hoạch và từng bước nâng cao. Cơ sở vật chất nhà trường từng bước được củng cố và xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp, đầy đủ hơn. Trong các năm học, bản thân cùng với Hiệu trưởng đã chỉ đạo tập thể nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng đơn vị đoàn kết và nhất trí cao trong chủ trương và hành động. Chi bộ nhiều năm được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và chỉ đạo, cùng với Hiệu trưởng triển khai đầy đủ, kịp thời các công văn chỉ đạo của ngành tới toàn thể cán bộ, giáo viên. Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do ngành và các cấp phát động. Đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Luôn giữ vững mối đoàn kết nội bộ, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác chỉ đạo chuyên môn được đồng nghiệp ủng hộ, nhất trí cao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường và có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc được Hiệu trưởng giao phó.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua:

– Về bản thân: 5 năm liền đều có sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B, loại C cấp huyện, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chuẩn nghề nghiệp xếp loại xuất sắc, công chức xếp loại tốt, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Về tập thể: Cùng với Hiệu trưởng đã chỉ đạo và giữ vững công nhận công sở có nếp sống văn hóa cấp huyện, thư viện chuẩn. Nhà trường năm nào cũng đạt chỉ tiêu kế hoạch giao về giáo viên giỏi cấp huyện, giáo viên giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa và thể dục thể thao.

Trong công tác chỉ đạo chuyên môn luôn bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy, của Hiệu trưởng nhà trường. Từ đó xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện kế hoạch. Tạo nền tảng nền nếp làm việc ổn định, khoa học, có tính nhất quán và đạt hiệu quả cao. Phát huy dân chủ, tích cực trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ cũng như của nhà trường, cùng với Hiệu trưởng tổ chức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuyên môn.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống:

Có phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bản thân luôn thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh công chức. Luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao và có chí hướng vươn lên trong công tác chuyên môn.

Có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, trung thực, thẳng thắn. Bản thân không làm những việc vi phạm phẩm chất, danh dự nhà giáo. Gương mẫu thực hiện tốt các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong công tác.

Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên, góp ý, rút kinh nghiệm để từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một đi lên. Có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, tác phong chuẩn mực, trong công tác có sự phối hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng để xây dựng tập thể nhà trường ngày càng vững mạnh, toàn diện. Có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân tốt. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của ngành, của địa phương đề ra.

3. Chiều hướng và khả năng phát triển:

Bản thân luôn có ý thức vươn lên trong công tác quản lý trường học cũng như công tác chuyên môn. Bản thân luôn tìn tòi nghiên cứu các ứng dụng phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý, công tác giảng dạy. Bản thân nghiên cứu chuyên sâu về bộ môn GDCD, tìm tòi nghiên cứu các giải pháp mới nâng cao chất lượng bộ môn và cố gắng hết mình phục vụ sự nghiệp GD&ĐT.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên bản thân tôi còn có những hạn chế sau:

– Trong công tác chỉ đạo chuyên môn đôi khi xử lý công việc còn thiếu nhạy bén.

– Công tác xã hội hóa giáo dục có lúc còn hạn chế.

– Công tác chỉ đạo đoàn thể đôi khi chưa đồng bộ, chưa kịp thời.

– Đôi khi chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

– Hướng khắc phục, phấn đấu: Bản thân không ngừng tự học, tự bồi dưỡng rèn luyện bản thân về mọi mặt. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân về công tác chuyên môn, công tác giáo dục. Đi sâu đi sát quần chúng, tư vấn, chỉ đạo, hỗ trợ về nhiều mặt để công tác đoàn thể hoạt động có chiều sâu hơn nữa. Luôn tìm tòi, nghiên cứu, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

III. BẢN THÂN TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ.

(Có 3 mức: Hoàn thành Xuất sắc chức trách nhiệm vụ; Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ):

Trong thời gian giữ chức vụ phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn phối hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Trong các năm học đều có giáo viên và học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Bản thân 5 năm liền đều có sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp huyện.

Bản thân tôi viết bản tự kiểm điểm kính trình Hội đồng sư phạm nhà trường, cấp ủy chi bộ, Đảng ủy, UBND xã, phòng Giáo dục, phòng Nội vụ, UBND huyện xem xét, làm quy trình bổ nhiệm lại. Được bổ nhiệm lại tôi xin hứa tiếp tục hoàn thiện hơn nữa trong công tác chỉ đạo chuyên môn, đặc biệt là khắc phục sửa chữa những tồn tại ở nhiệm kỳ qua. Đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Hiệu trưởng tiếp tục giữ vững trường tiên tiến cấp huyện. Trong nhiệm kỳ tới, bản thân tôi rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng, của Đảng ủy, UBND xã, Phòng giáo dục, Phòng nội vụ, UBND huyện tạo mọi điều kiện, giúp để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi tự đánh giá, phân loại: Hoàn thành Xuất sắc chức trách nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

1. Tập thể cán bộ trong đơn vị tham gia ý kiến (tại Hội nghị làm nhân sự)

* Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………….

* Hạn chế: ………………………………………………………………………………………..

2. Thủ trưởng cấp trên (lãnh đạo Phòng GD&ĐT) trực tiếp nhận xét, đánh giá:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3. Kết luận:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………, ngày…tháng…năm….

Thủ trưởng đơn vị

Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân 2018 dành cho công chức

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm…….

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

I. PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong……………………

– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

II. CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của……………………………………

– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

III. TỰ ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm:

– Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

– Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

IV. Tự xếp loại:……………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm.

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………….., ngày….tháng ….năm………..

Người viết

Mẫu bản kiểm điểm dành cho giáo viên cuối năm 2018

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018
(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………….

Ngày vào đảng: ………………………. Ngày chính thức: …………………………….

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………….

Sinh hoạt tại: ……………………………………………………………………………………

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Về tư tưởng chính trị:

+ Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp;

+ Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng.

+ Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Luôn an tâm công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

+ Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

+ Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

+ Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

+ Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp hồ sơ giáo án kịp thời đúng quy định.

+ Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra.

+ Có tinh thần cầu tiến, không ngừng hoc hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống;

+ Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao;

+ Hết lòng hết sức với công việc được giao.

+ Đảm bảo ngày giờ công.

+ Nộp các báo cáo đầy đủ, đúng quy định.

+ Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

+ Thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về tổ chức, kỷ luật:

+ Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

+ Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

+ Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

+ Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

+ Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.

+ Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình;

+ Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo trong cách giải quyết các tình huống.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

+ Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan;

+ Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

+ Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác;

+ Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành;

+ Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác;

+ Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình các khu dân cư, hoạt động của chi hội, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các công việc kịp thời;

+ Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao;

+ Tập trung phối hợp với bộ phận chuyên môn, các ngành, các đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao;

+ Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống;

+ Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên;

+ Cần linh hoạt, thật cẩn thận trong giải quyết công việc, tránh tư tưởng chủ quan.

IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG:

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Hoàn thành nhiệm vụ;

Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Đảng viên đủ tư cách , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh cấp 2, cấp 3

Khi đi học thì ai trong chúng ta cũng đã từng phải viết bản kiểm điểm dù không nhiều thì ít. Đôi khi học sinh chúng ta sẽ phải viết bản kiểm điểm để xem xét lại hành vi của bản thân khi ở trên trường lớp vì đôi khi chúng ta sẽ mắc lỗi như đi học muộn, không thuộc bài hoặc không may tên lại nằm trên sổ đầu bài vì lí do nào đó. Mà đôi khi hết năm học thì chúng ta cũng thường phải tự viết bản kiểm điểm để nhìn nhận lại một năm học vừa qua như thế nào. Sau đây là mẫu viết bản kiểm điểm dành cho học sinh mà Onkiti.com đã tổng hợp, mời bạn đọc cùng tham khảo:

I. Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân mắc lỗi:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường: …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

Thị xã Thái Hoà, ngày … tháng … năm…..

Chữ ký học sinh                                                                            Chữ ký phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

II. Mẫu bản kiểm điểm tự đánh giá khi kết thúc một kì học (hoặc một năm học)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Học kì 1, năm học 2018 – 2019

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

Em tên là: …………………………………………….

Học sinh lớp Trường……………………………….

Trong học kì …… năm học 2018 – 2019 vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

+ Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: ……………………………

Học tập: ………………………………………………..

Vấn đề khác: ………………………………………

+ Về khuyết điểm:

Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau: (có lỗi gì thì ghi ra và kèm theo số lần mắc lỗi đó)

Vi phạm khác: ……………………………………

* Tự xếp loại hạnh kiểm: ……………………

* Ý kiến cá nhân: ………………………………

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

Thị xã Thái Hoà, ngày… tháng… năm…

Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kết: Tổng hợp 5 mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2018 đầy đủ & chính xác nhất trên đây được sử dụng cho các cá nhân là cán bộ công chức, viên chức, các lãnh đạo, cán bộ quản lí trong quân đội, công an, các đơn vị dành chính sự nghiệp hoặc của nhiều ngành nghề như ngành y, ngành xây dựng, ngành giao thông vận tải, các học sinh, sinh viên, giáo viên, tổng phụ trách,.. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên là văn bản bắt buộc dành cho mỗi cán bộ đảng viên khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bản kiểm điểm cá nhân của năm là biểu mẫu cần có đối với người đảng viên để đúc kết kinh nghiệm qua một năm làm việc và hoạt động trong Đảng. Vì văn bản đánh giá xác thực nhất của cá nhân người đản viên nên bản cần sử dụng đúng mẫu và trình bày chuẩn form nhất.

Có thể bạn quan tâm:

 • + Bản kiểm điểm cá nhân quá trình công tác dành cho công nhân viên chức
 • + Bản kiểm điểm dành cho học sinh các cấp & sinh viên ĐH CĐ mẫu chuẩn nhất 2018
 • + Mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn Viên cuối năm 2017 hay nhất đầu năm 2018
 • + Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên
 • + Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW 2018
 • + Bản kiểm điểm về việc làm mất thẻ đảng viên hay theo chuẩn mẫu mới nhất
 • + Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ giám đốc, hiệu trưởng
 • + Bản kiểm điểm Đảng Viên 6 tháng đầu năm hay theo quy chuẩn mới nhất
 • + Bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm dành cho giáo viên công chức & HSSV
 • + Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị theo chuẩn mẫu mới nhất

Tham khảo thêm:

 • + Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm theo tinh thần nghị quyết TW4 khóa 12
 • + Bản kiểm điểm đảng viên dự bị & chính thức cuối năm 2017 đầu năm 2018
 • + Bản kiểm điểm Đảng Viên của các cán bộ quản lý, lãnh đạo cuối năm 2018
 • + Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm dùng cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức
 • + Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ theo nghị quyết TW4 khóa 12 mới nhất 2018
 • + Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm của Tổng phụ trách mẫu mới chuẩn nhất
 • + Bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cập nhật mẫu mới nhất
 • + Bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ mẫu mới nhất
 • + Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội cuối năm 2017 hay nhất đầu năm 2018
 • + Bản kiểm điểm đảng viên là sinh viên cuối năm 2018 mẫu hay nhất đầu năm 2018
 • + Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị theo chuẩn mẫu mới nhất
 • + Bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm dành cho giáo viên công chức & HSSV
 • + Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12 của đảng viên 2018

Tags: bản kiểm điểm đảng viên 2018, bản kiểm điểm đảng viên năm 2018, bản kiểm điểm cá nhân 2018, bản kiểm điểm cá nhân cuối năm, bản tự kiểm điểm cá nhân năm 2018, mẫu bản kiểm điểm cá nhân năm 2018, Ban kiem diem ca nhan nam 2018, kiểm điểm cá nhân 2018

Loading...
Có thể bạn quan tâm